Har du en felaktig produkt?
Vid behov av reparation och support kontakta i första hand inköpsstället. Säljaren står alltid för garantin gentemot kunden.

För konsumentprodukter gäller som regel konsumentköplagen. Särskilda villkor gäller mellan ÅF och leverantör. Vid garantianspråk skall alltid kopia på inköpskvitto/faktura bifogas!
Servicepartner
Norra Långebergsgatan 4
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-10 10 40
service@service-partner.se
Stacks Image 9060
Stacks Image 6364
Stacks Image 6367
Stacks Image 6370
Stacks Image 6406
Stacks Image 1843
Stacks Image 6412
Stacks Image 8669
Stacks Image 8672
Stacks Image 8675
Stacks Image 4965
Stacks Image 12698